En l’etapa de la Llar d’Infants la música és essencial: els sons, els ritmes, les cançons fan possible el desenvolupament d’unes capacitats bàsiques: atenció, percepció sonora, memòria rítmica i melòdica. Així com també, el desenvolupament de l’expressió corporal i el moviment.