Documents 

del centre

Curs

2023-24

PEC – PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

PEC – Projecte Educatiu de Centre

PROJECTE LINGÜÍSTIC ESCOLÀPIES

Projecte Lingüístic Escolàpies

NOFC – NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

NOFC – Aquest document està en revisió, davant de qualsevol situació us podeu dirigir a la direcció del Centre. 

PLA DE CONVIVÈNCIA

Pla de convivència

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU-INFANTIL

Carta de Compromís Educatiu-Infantil

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU-PRIMÀRIA

Carta de Compromís Educatiu-Primària