Creativitat, lògica i autonomia

Robòtica

Projecte de programació informàtica

i iniciació a la robòtica

La programació i la robòtica no són només una eina de futur, sinó un suport a l’aprenentatge: augmenta la motivació, l’autonomia, treballa estratègies de resolució de problemes i fomenta la creativitat dels estudiants. A més, els infants que treballen amb ordinadors busquen consells d’altres companys, per tant, socialitzen més entre ells i treballen de forma col·laborativa.

Per què

aprendre a programar

Ajuda a solucionar problemes: ensenya a descompondre un problema general en altres més petits i senzills.

Fomenta l’autocrítica mitjançant la localització d’errors.

.

Converteix les matemàtiques en una eina necessària amb una finalitat concreta.

Fomenta la creativitat a partir de la creació de programes.

Desenvolupa el pensament abstracte.

Estimula les capacitats verbals.

Millora la capacitat pel treball en equip.

Fomenta la creativitat a partir de la creació de programes.

Els infants que aprenen a programar obtenen millors resultats en proves matemàtiques, de raonament i de resolució de problemes; demostren més capacitat d’atenció, més autonomia i un major plaer pel descobriment de nous conceptes i desenvolupen en més grau habilitats cognitives i socioemocionals.

A qui va dirigit

com es realitza

A partir de 3r de Primària s’utilitzen diferents eines web que permeten a l’alumne començar a programar, primer de forma més guiada i posteriorment més oberta i creativa amb el programa Scratch, un entorn de programació orientat a l’educació. 

La forma de programar amb Scratch és molt intuïtiva i gràfica i per això és una eina excel·lent per aconseguir que els nostres alumnes desenvolupin habilitats com el pensament lògic, la creativitat i el treball en equip.

Als últims cursos d’Educació Primària es combina l’Scratch amb la robòtica amb el kit de Lego WeDo, eina que permet als alumnes veure reflectit el treball de la pantalla en un objecte que obeeix les ordres que ells els donen a partir de la programació..