3, 2, 1 Desperta!

És el lema d’aquest curs.

Oferta educativa d’Escolàpies Igualada

Llar d’infants

La base de tot. Etapa basada en el creixement i l’experimentació, on l’infant adquireix les bases de la seva personalitat i posa els fonaments per al bon desenvolupament de les posteriors etapes educatives.

Educació infantil

Treballem l’estimulació, desenvolupament i evolució en els primers anys per treure el màxim partit de totes les seves capacitats des del primer moment.

Educació primÀria

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis de l’etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències claus.

Trets característics

ESCOLA MULTILINGÜE

Des de les Escolàpies potenciem l’aprenentatge de diferents idiomes. Els infants s’inicien amb l’anglès a la Llar d’Infants. Al llarg dels cursos s’incrementa la dedicació horària possibilitant un aprenentatge ampli de l’idioma.

ESCOLA + SOSTENIBLE

Cuidar i respectar el món i el nostre entorn és fonamental. A les Escolàpies eduquem als infants amb els valors de la sostenibilitat. L’Escamot verd, amb participants de tots el cursos de Primària actua i vetlla per promoure aquets valors.

ESCOLA INNOVADORA

A les Escolàpies vetllem perquè els nens i nenes creixin preparats pel futur. És per això que utilitzem les metodologies i tecnologies com a eina de treball i com a font d’aprenentatge.

Calendari

Horari

Bústia de suggeriments

Notícies

Col·legis

EDUCADORS

Alumnes

Països

Escolàpies al món

Anys educant

Quasi 200 anys al servei de l’Educació. Paula Montal, pionera en l’educació i promoció de la dona, va somiar amb una escola popular al servei de la família per transformar el món. Estem a Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica.

projecte coopera escolàpies igualada