Educació

Infantil

Considerem el segon Cicle d’Educació Infantil com un dels més importants, ja que és quan s’inicia el desenvolupament de les capacitats necessàries per a la incorporació dels infants a la societat.

Educació Infantil

Segon Cicle (EI3, EI4, EI5)

L’educació d’aquesta etapa, que va dels 3 als 6 anys, es centra en tres grans àrees que desenvolupem amb activitats molt diverses i basades en materials i metodologia pròpia: descoberta d’un mateix, descoberta de l’entorn natural i social i intercomunicació i llenguatges.

Creiem que la col·laboració família-escola és imprescindible en aquesta etapa per ajudar a créixer a l’infant com a persona.
Aquesta col·laboració la duem a terme mitjançant: comunicacions puntuals a les hores d’entrada o sortida de l’escola, reunions d’inici de curs, entrevistes personals de tutoria i entrega d’informes.

A la nostra escola els protagonistes indiscutibles de l’aprenentatge són els infants i per això totes les propostes, espais i situacions que plantegem tenen en compte les diferències individuals i grupals dels nens i nenes.

Metodologia

Com i què treballem?

DESCOBERTA D’UN MATEIX

Treballem la identitat del nen i la seva pròpia persona per tal de poder establir una bona relació amb el món que l’envolta. És aquí on la psicomotricitat pren un paper rellevant amb els jocs, les danses i totes les vessants que el cos ofereix: sensacions, moviment, desplaçaments, manipulació.

Amb el programa d’Educació en la Interioritat, l’escola reserva un espai diari dins les aules per a la relaxació, el massatge i l’escolta interior amb la finalitat de potenciar el creixement dels infants. També el treball i adquisició d’hàbits adequats (autonomia, ordre, treball i socialització) afavoreixen en l’infant la capacitat d’adaptació a l’entorn, ampliant així la seva intel·ligència i creativitat.

DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL

Aquesta àrea la treballem partint de les realitats més properes dels nens/es: la família, l’escola,. la ciutat, la natura. Amb activitats vivencials i properes l’infant arriba a entendre també els conceptes matemàtics aplicables a la vida quotidiana.

Ens agrada que els infants  experimentin, es comuniquin, s’emocionin i prenguin consciència poc a poc de  valors, actituds, habilitats i normes que els ajudaran a tenir una vida més autònoma, plena i responsable. Donem molta importància a:

  • Sortides a la natura
  • Colònies
  • Visites a museus i biblioteques
  • Tallers intercicles i internivells
  • Projecte saber viure – saber conviure
  • Celebració de les festes populars

.

INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES

El conjunt dels llenguatges que formen part d’aquesta àrea tenen un doble objectiu: aprendre a pensar i aprendre a comunicar-se i expressar-se.

Llenguatge verbal. Treball de l’expressió oral i escrita.

 

Llenguatge musical. Desenvolupament de les capacitats d’atenció, percepció sonora i memòria rítmica i melòdica i també l’expressió emocional.

 

Llenguatge plàstic. Foment de la imaginació i creativitat mitjançant l’experimentació.

  

Llenguatge informàtic. Formació en l’ús de les eines TIC.