Llar

d’infants

Els primers anys de vida són una etapa molt  important perquè l’infant adquireix les bases de la seva personalitat i posa els fonaments per al bon desenvolupament de les posteriors etapes educatives.

La nostra

llar

La nostra Llar d’Infants acull nens i nenes des dels 4 mesos fins als 3 anys. Proporciona estima, comprensió, coneixements, educació en valors, respecte i afecte i assegura les relacions de confiança amb les persones adultes i els infants que té al seu voltant.

A la Llar d’Infants valorem molt que la relació entre família i escola sigui molt cohesionada i es tingui una actitud participativa per ambdues parts ja que l’etapa d’educació infantil de primer cicle es caracteritza per ser una etapa evolutiva on es defineixen els primers vincles amb contextos externs a la família. Aquest cicle és l’inici d’una etapa educativa que com sabeu, té continuïtat a la mateixa escola amb el 2n Cicle d’Educació Infantil i Primària.

Metodologia

Com i què treballem?

CREIXEMENT PERSONAL

Promovem un ambient acollidor perquè els infants se sentin valorats i estimulats a créixer, afavorint també un creixement harmònic de la seva personalitat.

COORDINACIÓ DEL COS

Treballem la psicomotricitat perquè els infants aprenguin progressivament a coordinar el seu cos.

.

TREBALL DE L’AUTOESTIMA

Durant aquesta etapa els infants avancen en la seva autoestima i seguretat personal i creixen en autonomia personal, d’acord amb la seva diversitat.

DESCOBERTA DEL MÓN

Els infants descobreixen i aprenen a partir de l’experimentació i el joc, amb un gran marge d’espontaneïtat i iniciativa, afavorint el desenvolupament de cada infant.

COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ

Progressen en la seva capacitat de comunicació, i gaudeixen amb les audicions musicals, el cant, l’expressió corporal i d’altres activitats, sempre fomentant la imaginació.

LLENGUA ANGLESA

A partir de I2 els infants s’inicien en la llengua anglesa amb jocs i cançons

.

CONTEXT POSITIU

Vetllem perquè els infants gaudeixin d’un context positiu, feliç i socialment integrador.

DESENVOLUPAMENT INTEGRAL

Els infants desenvolupen les seves capacitats motrius, cognitives i emocionals.

Els

projectes

A la Llar d’Infants Escolàpies, no s’utilitzen llibres de text, sinó que les educadores de la Llar d’Infants preparen projectes diferents adaptats als interessos i capacitats dels infants. Els infants, partint dels diversos centres d’interès, descobreixen i aprenen moltes coses noves.

D’aquesta manera, les activitats realitzades a la Llar estan elaborades especialment pels infants de cadascuna de les classes. Així, els infants són els protagonistes dels seus propis aprenentatges i gaudeixen realitzant activitats adaptades als seus interessos.

 

Cada edat concreta té uns requeriments específics i és per això que els projectes es desenvolupen de manera diferencial en cada classe. En els infants de 4 mesos a un any, la classe dels Estels, les activitats són manipulacions, activitats sensorials, jocs i cançons. A l’aula dels Solets, d’un a dos anys,  s’incorporen activitats més dirigides i de psicomotricitat fina com ara enganxar gomets, pintar i manipular objectes amb característiques concretes. També es millora l’atenció mitjançant l’audició de contes i cançons breus. A les aules de les Llunes, els més grans de la Llar d’Infants,  realitzen activitats una mica més complicades, descobreixen moltes coses noves i comencen a fer raonaments senzills.