Llar

d’infants

Els primers anys de vida són una etapa molt  important perquè l’infant adquireix les bases de la seva personalitat i posa els fonaments per al bon desenvolupament de les posteriors etapes educatives.

La nostra

llar

La Llar d’Infants Escolàpies ofereix una oportunitat educativa que cobreix totes les necessitats d’un infant a l’escola bressol. Vetllem per construir una realitat educativa que garanteixi el màxim d’oportunitats i expèriencies de quailitat.
Acollim infants des dels 4 mesos fins als 3 anys, aquests están agrupats per edats: Els Estels (I0), Els Solets (I1) I Les Llunes(I2). Cada aula ofereix un espai de benestar i d’acollida, amb un tracte personalitzat i adaptat als diferents ritmes de desenvolupament de cada infant.
La Llar d’infants ofereix un horari flexible i adaptat a les necessitats de les famílies.

A la Llar d’Infants Escolàpies Igualada els infants:
• Se senten acollits, valorats i estimulats a créixer.
• Troben un ambient que afavoreix el creixement harmònic de la seva personalitat.
• Aprenen progressivament a coordinar el seu cos amb un treball intens de psicomotricitat.
• Gaudeixen amb les audicions musicals, el cant i l’expressió corporal.
• Avancen en la seva autoestima i seguretat personal.
• Progressen en la seva capacitat de comunicació.
• Creixen en autonomia personal, d’acord amb la seva diversitat.
• Gaudeixen d’un context positiu, feliç i socialment integrador.
• Assoleixen tot això a través del joc i l’experimentació, amb un ampli marge de creativitat i d’iniciativa.

Metodologia

Com i què treballem?

CREIXEMENT PERSONAL

Promovem un ambient acollidor perquè els infants se sentin valorats i estimulats a créixer, afavorint també un creixement harmònic de la seva personalitat.

COORDINACIÓ DEL COS

Treballem la psicomotricitat perquè els infants aprenguin progressivament a coordinar el seu cos.

TREBALL DE L’AUTOESTIMA

Durant aquesta etapa els infants avancen en la seva autoestima i seguretat personal i creixen en autonomia personal, d’acord amb la seva diversitat.

DESCOBERTA DEL MÓN

Els infants descobreixen i aprenen a partir de l’experimentació i el joc, amb un gran marge d’espontaneïtat i iniciativa, afavorint el desenvolupament de cada infant.

COMUNICACIÓ I EXPRESSIÓ

Progressen en la seva capacitat de comunicació, i gaudeixen amb les audicions musicals, el cant, l’expressió corporal i d’altres activitats, sempre fomentant la imaginació.

LLENGUA ANGLESA

A partir de I2 els infants s’inicien en la llengua anglesa amb jocs i cançons.

CONTEXT POSITIU

Vetllem perquè els infants gaudeixin d’un context positiu, feliç i socialment integrador.

DESENVOLUPAMENT INTEGRAL

Els infants desenvolupen les seves capacitats motrius, cognitives i emocionals.

Visió

Montessori

La pedagogia Montessori és la guia del nostre desenvolupament curricular. Recollim de Montessori la mirada de respecte, amor i confiança envers l’infant en el seu propi desenvolupament. Creiem en l’observació i en la preparació de l’entorn i els ambients. Per aquesta raó escollim materials creats per Maria Montessori i per nosaltres en funció de l’observació de les necessitats i els interessos dels infants.
Fomentem en l’ambient l’espontaneïtat i autogestió i una dinàmica d’ús de materials reals i sensorials integrats en totes les rutines i activitats.

Creiem en el desenvolupament de la pròpia autoregulació dels infants que han pogut experimentar els seus propis límits.
Optem per una dinàmica i un ús dels materials real i integrats en les rutines i activitats.
Disposem d’una guia Montessori que assessora a tot l’equip educatiu de la Llar d’Infants.