FE - Formació Professional- Escolàpies Igualada

FP

Cicles Formatius

A Escolàpies oferim, conjuntament amb CampusNET.es -la primera plataforma de Formació Oficial Col·laborativa-, una nova oportunitat formativa: cicles formatius compatibles amb els altres estudis en paral·lel.

Oferta educativa

Cicles Formatius

El cicle formatiu de grau mitjà proposat, donat que és en modalitat online, l’alumnat el pot cursar alhora que el batxillerat presencial (o altres estudis) al seu centre.
D’aquesta manera, compatibilitzant els seus estudis de batxillerat i el cicle formatiu, poden obtenir dues titulacions:
  • Títol de batxillerat
  • Auxiliar tècnic
A més a més, en cas de no trobar el seu lloc dins el batxillerat, també els garanteix la continuïtat dels seus estudis accedint a cicles formatius superiors gràcies a la titulació de grau mitjà que obtindran.

Tutories personalitzades

Inici: Setembre 2022

Matrícula oberta de gener a setembre.

Pots fer-la presencialment a Escolàpies Igualada.

FE - Formació Professional Escolàpies Igualada

Característiques

Cicles formatius

FE - Formació Professional Escolàpies Igualada
FE - Formació Professional Escolàpies Igualada