La nostra

història

Escolàpies Igualada es va fundar el 1849 inicialment en una casa al carrer del Clos, propietat del Sr. Godó.

Corria l’any 1849. Després d’una conversa entre el Sr. Oleguer Godó, membre del Consistori d’Igualada, i la M. Paula Montal, fundadora de les Escolàpies, que va tenir lloc durant el trajecte fet en diligència que anava de Mataró a Barcelona, cinc escolàpies van venir a la ciutat per obrir una escola com les que ja tenien a Figueres, Arenys de Mar i Sabadell. Donaven així resposta a la necessitat educativa de les nenes, sobretot de famílies necessitades econòmicament, que en aquells moments estava tan desatesa.

L’1 de maig, l’Ajuntament d’Igualada va aprovar la fundació d’aquest col·legi en el c/ del Clos núm. 45; fou la primera escola per a nenes que tingué la ciutat i va ser ajudada econòmicament pel mateix Ajuntament. L’1 de juliol van començar les classes.

El col·legi disposà d’internat i menjador pràcticament des dels seus inicis per facilitar l’accés al centre de les alumnes procedents de poblacions veïnes per les quals el trasllat diari era una dificultat.

Actualment, la nostra escola forma part d’un grup de 10 escoles entre Catalunya, València i Balears. Aquest grup d’escoles es gestionen conjuntament des de l’Equip de Titularitat de la Fundació Escolàpies.

La Fundació Escolàpies forma part d’un grup de tres fundacions més d’escoles Escolàpies ubicades en tot el territori espanyol. Escolàpies Igualada sempre ha estat una escola innovadora segons el model educatiu que va promoure Santa Paula Montal, fundadora de l’escola Pia Femenina.

Un model educatiu que per la seva qualitat i visió de futur ja treballava aspectes que en el seu moment es consideraven essencials des del punt de vista humà com pedagògic i que avui per avui segueixen en el seu ADN essencial traspassats i actualitzats dins els nous programes educatius. Escolàpies Igualada és una escola que promou un projecte educatiu per acompanyar als pares i mares a fer créixer i formar al seus fills i filles amb l’objectiu de fer-los més persones.

Història

1849 - Inici de les classes

En una casa al c/ del Clos, propietat del Sr. Godó.

1854 - Trasllat de l'escola

A la ubicació actual (c/ del Vidre 1).

1881 - Construcció de l'edifici actual

1915 - Creació d'una escola nocturna

A més d’impartir l’ensenyament reglat es creà una escola nocturna per a les noies treballadores, l’assistència de les quals va ser molt nombrosa.

1936 - Interrupció de les classes

La Guerra Civil del 1936 va fer interrompre les classes i l’edifici va ser destinat a caserna i presó. 

1941 - Represa i ampliació de classes

Després d’haver-ne acondicionat les dependències, es torna a obrir l’escola a les alumnes; a més de l’Ensenyança Primària s’hi comencen a impartir els estudis de Batxillerat, anant les alumnes a examinar-se a Manresa. El 29 de setembre, la Direcció General d’Ensenyança Primària dona l’autorització definitiva per al funcionament reglamentari de tot el col·legi. Juntament amb els estudis anteriors, es comencen els 4 cursos de Comerç i les alumnes s’examinen a Barcelona, a l’Acadèmia Pràctica, i més tard a l’Acadèmia Paula Montal.

1966 - Reconeixement Batxillerat Elemental

El 14 de juliol l’Ensenyament de Batxillerat Elemental fou reconegut oficialment per O.M. BOE 16-8-66.

1968 - Reconeixement Batxillerat Superior

El 27 de juny els estudis de Batxillerat Superior es varen reconèixer. BOE 15-8-68

1972 - Sol·licitud EGB

 L’1 de juliol es sol·licita la classificació i transformació del centre en escola d’EGB.

1976 - Transformació EGB

L’Ordre Ministerial 16-3-76, BOE 26-6-76, autoritza la classificació i transformació de l’EGB. L’Ordre Ministerial 18-3-76, BOE 26-6-76, autoritza la classificació i transformació de l’Educació Preescolar. El 3 de març el Ministeri d’Educació i Ciència concedeix la subvenció al 100% a l’EGB.

1978 - Es comença a implantar la coeducació a l'escola

1981 - Ampliació Preescolar

El 27 d’agost es concedeix l’ampliació del Preescolar,  en 2 unitats de Jardí d’Infància i 4 unitats de Pàrvuls.

1985 - Abat Oliva

La Direcció General d’Ensenyament Primari atorga subvenció a 2 unitats de Preescolar. L’any 1985 la Direcció d’Ensenyament Primari renova la subvenció a 2 unitats de Preescolar. En extingir-se el Batxillerat l’any 1985, el col·legi s’uneix amb els altres centres religiosos de la ciutat per impartir les classes de BUP, formant-se així el centre Abat Oliva.

1993 - Remodelació del mapa escolar

Projecte de remodelació del mapa escolar que afecta a les diferents escoles Cristianes d’Igualada: Projecte Escola Religiosa d’Igualada (ERI). Des d’aquest moment la nostra escola tindrà Educació Infantil i Primària, quedant l’Educació Secundària a l’Escola Pia.

1997 - Llar d'Infants

 L’1 de setembre comença la “Llar d’Infants” amb una aula de cada nivell. El curs següent s’amplia a la capacitat actual de 6 unitats.