Educació per

la sostenibilitat

L’educació per la sostenibilitat és un procés permanent en el qual els individus i les comunitats prenen consciència del seu medi i aprenen els coneixements, els valors, les destreses, l’experiència i, també, la determinació que els capaciten per actuar, individualment i col·lectivament, en la resolució dels problemes ambientals presents i futurs.

Volem, doncs, una educació que propugna i promou, en conseqüència, una interacció responsable i intergeneracionalment equitativa dels humans amb l’entorn.

El programa 

Escola Verda

El Programa Escola Verda s’inicia com un compromís per innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar totes aquelles accions educatives que tenen la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. Així com promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.

El repte i l’oportunitat que representen la presa de consciència dels límits del planeta, la globalització i la universalització de les noves tecnologies de la informació porten a replantejar el paper de l’escola. Aquesta ha d’integrar  continguts, estratègies i valors, i col·laborar amb altres institucions per aconseguir l’objectiu de comprendre el món per actuar-hi.

I què fem a l’escola?

Avancem cap a una cultura col·lectiva sostenible promovent:

  • El valor de la participació.
  • El valor de les capacitats individuals i col·lectives.
  • El valor de la reflexió sobre l’acció.
  • El valor de l’estratègia.
  • La comunicació com un acte de creació de cultura col·lectiva.
  • El valor de les diferents formes d’expressió.

Educar per a la sostenibilitat implica inventar solucions, arribar a acords i actuar tant en l’àmbit individual com en el col·lectiu. Mitjançant processos de reflexió col·lectiva es pot dur a terme un procés d’aprenentatge, d’innovació i d’aportacions diverses i canviants.