Escola Multilingüe

Anglès

Escola multilingüe

Anglès

Inici de l’aprenentatge amb jocs i cançons a la Llar d’Infants (I2), edat en què els infants són molt receptius a nous aprenentatges.

Auxiliars de conversa nadius en totes les etapes. (aquest curs fem un parèntesi per la situació sanitària)

A Educació Infantil, inici de l’ensenyament-aprenentatge amb la dedicació de mitja hora diària amb la mestra d’angles i els auxiliars de conversa. A 1r i 2n dedicació de 2h setmanals de continguts. De 3r a 5è, ampliació d’aquesta dedicació a 3h30. A  la dedicació és de 2h30 ja que a més tenen la complementària d’idioma.

A Infantil dues hores de psicomotricitat en anglès.

De 3r a 6è treball de conversa amb l’auxiliar en petits grups.

Extraescolar d’anglès a partir d’I4 amb la participació de l’auxiliar de conversa.

Possibilitat de presentar-se als examens “Young Learners” de Cambridge ESOL per l’alumnat de 5è i 6è amb un descompte del 50%.