L'escola obté la Certificació d'Escola Multilingüe

L'escola obté la Certificació d'Escola Multilingüe

L’aprenentatge de llengües estrangeres és una realitat a l’escola des de fa molt i molt temps. Ara n’hem obtingut el merescut reconeixement amb la Certificació d’Escola Multilingüe que ens ha atorgant la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Aquesta certificació s’atorga a les escoles que demostren l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses amb creativitat i eficàcia en el març d’un projecte lingüístic estructurat i coherent que és garantí d’innovació i  qualitat.

L’anglès és la llengua estrangera principal a l’escola i s’inicia el seu aprenentatge a la Llar d’infants, on l’alumnat de 2 a 3 anys té una sessió setmanal en què mitjançant el joc, les cançons i les imatges es familiaritzen amb aquesta nova llengua. A partir de P3 s’inicia l’aprenentatge més sistemàtic afegint a Infantil 5anys la Psicomotricitat en anglès. Comptem amb dos auxiliars de conversa nadius per facilitar que tant a Infantil com a Primària l’alumnat pugui gaudir de temps de conversa. A més aquests auxiliars estan presents a l‘hora de Plàstica per enriquir l’aprenentatge de la llengua anglesa i el nivell de vocabulari. Així mateix, els auxiliars de conversa participen en l’activitat extraescolar “English party” de l’alumnat d’infantil i Cicle inicial. Aquests auxiliars informen mensualment a tota la Comunitat Educativa de l’activitat realitzada amb “l’English corner” del butlletí informatiu Escolàpies-info.

Participem en les activitats interescolars que promouen diverses organitzacions, com l’English Day del Centre de Recursos. L’alumnat de Cicle Superior participa també en concursos interterritorials, com The Fonix. A més l’escola ofereix a aquest alumnat l’opció de presentar-se als exàmens YLE de Cambridge per obtenir una certificació oficial del seu nivell. Destaquem també que el nivell d’assoliment de la competència en anglès en les proves de Competències Bàsiques del Departament d’Ensenyament cada curs és bastant superior a la mitjana de Catalunya.

Aquest curs iniciarem un projecte internacional amb correspondència amb altres centres d’Escolàpies de Polònia.

Per incrementar l’interès pels idiomes, a partir de 4t de Primària l’alumnat pot optar per iniciar-se en una segona llengua estrangera podent triar entre el francès o l’alemany.