Escola Multilingüe

Anglès

Escola multilingüe

Anglès

6ge amb jocs i cançons a la Llar d’Infants (I2), edat en què els infants són molt receptius a nous aprenentatges.

Auxiliars de conversa nadius en totes les etapes. (aquest curs fem un parèntesi per la situació sanitària)

A Educació Infantil, inici de l’ensenyament-aprenentatge amb la dedicació de mitja hora diària amb la mestra d’angles i els auxiliars de conversa. A 1r i 2n dedicació de 2h setmanals de continguts, a 3r de 2h30 i de 4t a 6è, ampliació d’aquesta dedicació a 3h30.

A Infantil dues hores de psicomotricitat en anglès.

Extraescolar d’anglès a partir d’I4.

Possibilitat de presentar-se als examens “Young Learners” de Cambridge ESOL per l’alumnat de 5è i 6è amb un preu especial.