El nostre

Montserrat

Projecte interdisciplinari i temàtic.

L’alumnat de 3r de Primària participa en el projecte telemàtic:’El nostre Montserrat’, organitzat per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).

Objectius

principals

  • Desenvolupar les habilitats comunicatives dels alumnes.
  • Destacar elements artístics, culturals i naturals propis de Montserrat.
  • Capacitar els alumnes perquè facin un ús efectiu de les eines TIC.
  • Motivar la participació positiva en el projecte.

Es treballa d’adquisició de les competències bàsiques a través de les activitats que es dissenyen des de les diferents àrees: llengua, coneixement del medi, art (plàstica i música), matemàtiques, educació física i religió.

Activitats 

del projecte

ACTIVITATS DE RECERCA

Tasques que el projecte proposa als alumnes perquè treballin sobre un tema concret. Els temes de treball són: la música de Montserrat i la muntanya de Montserrat.

.

ACTIVITATS D’INTERCANVI

Són aquelles on els alumnes es troben, presencialment o telemàticament, per compartir allò que han après. Per tant, estan íntimament lligades amb les activitats de treball. Són: benvinguda amb un vídeo de presentació, visita presencial dels escolans a l’escola, trobada presencial, visita a l’Escolania de Montserrat i comiat mitjançant una videoconferència.

ACTIVITATS MOTIVACIONALS

Són breus missatges que l’escola va rebent de manera periòdica, mensualment o quinzenalment, per mantenir l’interès dels alumnes de 3r. És informació de caire lúdic en format d’enigma o joc.

L’’experiència en el projecte Montserrat a 6è de primària ens porta a poder dir que, sens dubte, la realització d’aquest projecte té un punt motivacional que fa que els nostres alumnes coneguin Montserrat d’una manera diferent a la que tenien i els porta a desenvolupar noves capacitats i competències.