Missió

Visió i Valors

La Identitat Escolapia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la cultura organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en que es basa el nostre Projecte Educatiu, ens arrela a la nostra tradició, ens enforteix en el present i ens projecte cap al futur. 

La Nostra

visió

Com a Institució cristiana i educativa la nostra visió desitja ser horitzó creatiu, il·lusionant, innovador i carismàtic, que ens impulsa i ajuda a educar avui en dia. Ens condueix cap a una escola: 

 • Humanitzadora, que ensenya a ser persona.
 • Evangelitzadora, que busca i  suscita el diàleg fe-Cultura i realitza un anunci explícit de la Bona Notícia.
 • Innovadora, que supera la mera transmissió de la informació i submergeix a nens i joves a l’estudi i la cerca, els capacita per a comunicar-se en diferents llengües i els educa amb noves metodologies i noves tecnologies. 

La Nostra

missió

La missió escolapia participa de la missió educadora de l’Església. Es concreta en: L’educació integral de la infancia i joventut, en col·laboració amb les famílies, per mitjà d’una escola humanitzadora, evagenlitzadora i innovadora.    

Els Nostres

valors

 

Els valors són les qualitats que tenim com a Institució Escolàpia, configuren la nostra identitat i ens orienten davant les decisions o reptes de futur.

Els valors més significatius de la identitat escolàpia són:

 • Amor: respecte, comprensió, acompanyament i especial atenció als més desfavorits.
 • Alegria: entusiasme i sentit de festa.
 • Senzillesa i humilitat: proximitat i cordialitat en el tracte.
 • Paciència: saber esperar cada procés i saber escoltar.
 • Cerca de la Veritat: coherència, objectivitat i sentit crític.
 • Responsabilitat: esforç i dedicació a la feina ben feta.
 • Preparació professional: innovació i formació permanent.
 • Treball en equip: diàleg, corresponsabilitat i confiança en les persones.
 • Justícia: equitat, solidaritat i compromís.
 • Llibertat: autonomia, respecte i tolerància.
 • Transcendència: interioritat, escolta, gratuïtat i lliure adhesió a Jesús.