Aquí prou bullying

Aquí prou bullying

Sent fidels al nostre projecte educatiu fa dos anys ens vam inscriure al programa #aquiproubullying. Amb gran satisfacció us podem comunicar que hem aconseguit un projecte propi d’assetjament que ha posicionat la nostra escola en el mapa d’escoles innovadores a...
Treball per projectes

Treball per projectes

El treball per projectes implica i motiva els nens i nenes en el seu procès d’aprenentatge. Per altra banda l’alumnat adquireix eines per pensar autonomament, per investigar, per aprendre dels seus errors i dels seus encerts. Actualment l’alumnat de 3r i 4t de...
Ambients d’aprenentatge

Ambients d’aprenentatge

Els Ambients d’aprenentatge a Educació Infantil tenen la finalitat de proporcionar als infants una educació activa, oberta i flexible, la qual és capaç de respectar els seus interessos i el seu procés evolutiu.