Els Ambients d’aprenentatge a Educació Infantil tenen la finalitat de proporcionar als infants una educació activa, oberta i flexible, la qual és capaç de respectar els seus interessos i el seu procés evolutiu.