Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres. Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumne.