Història

La nostra fundadora

Paula Montal i Fornés neix l’any 1799 a Arenys de Mar (Barcelona). Experimenta la manca de cultura en la dona i es decideix a dedicar la seva vida a crear escoles femenines. Obre la seva primera escola a Figueres l’any 1829. Des de llavors i fins a molt avançada edat continuarà incansablement obrint escoles per a noies, a la vegada que funda, per encarregar-se d’elles, una congregació religiosa: les Escolàpies.

Dinamitza, potència i executa amb precisió i profunditat la formació de les primeres escolàpies, acompanya amb fidelitat el creixement de la Congregació des del seu retir d’Olesa de Montserrat, on viu en oració i silenci els últims trenta anys de la seva vida i on mor el 26 de febrer de 1889, quan el seu lliurament havia arribat a la plenitud.

La personalitat de Paula Montal:

Va viure la seva realitat de dona amb les mancances i vicissituds del seu temps i també amb la grandesa i dignitat de la seva personalitat.

Està convençuda del paper insubstituïble de la dona en la família i en la societat. Comprèn que el primer obstacle per respondre a aquesta missió, és l’escassa o nul·la preparació cultural que pateix. Amb uns mitjans precaris i en una conjuntura socioeconòmica convulsa, lliura la seva vida a la promoció de la dona, a la seva capacitació per respondre amb eficiència i dignitat a l’alta missió que té encomanada.

Va ser, per tant, una dona que va conèixer les dificultats i traves que en la seva època, i encara avui, troba la dona. Va creure en el valor de l’ésser humà, sigui home o dona, i es va negar al conformisme d’acceptar, sense més, la marginació femenina.

Paula Montal destaca com a dona i en la seva obra posa en joc totes les seves potencialitats femenines.

La vocació educadora d’una persona neix a l’interior i quan es viu com a regal, flueix natural i transparent en la docència de cada dia

Diuen els seus biògrafs que tenia una qualitat innata per educar les nenes. La seva proximitat, el seu amor entranyable a les alumnes, la seva dedicació plena a l’educació, fan de Paula un model acabat de mestra cristiana organitzada, responsable, respectuosa amb les nenes i amb el rigor de la veritat, exigent en la preparació, ordenada en l’exposició.

Va exercir com a mestra tota la seva vida i va deixar a les Escolàpies, en les normes i reglaments propis, una manera de fer clara i senzilla de la millor pedagogia. El tracte exquisit a les alumnes, la participació activa de les nenes en el seu procés formatiu, la col·laboració amb les famílies, la formació profunda del professorat, la qualitat de continguts, l’ambiciós pla de la formació integral que propugnava, no són només elements actuals, sinó els caràcters propis i genuïns de la pedagogia de Paula Montal, posats en pràctica des de l’any 1829.

Paula Montal va voler sempre ser mestra, promocionar la dona. Quan ja portava alguns anys treballant a l’escola va trobar i va reconèixer en si mateixa una sintonia total amb l’obra calassància i va tenir la noblesa i el seny de voler per a la seva Congregació la mateixa espiritualitat i constitucions de Calassanç.  L’interessa, sobretot, portar a terme el seu objectiu concret i precís d’educar les nenes per “Salvar les famílies …” (ajudar-les a créixer,) i quan comprèn que són un mitjà adient per realitzar el seu projecte els accepta sense cap mena de dubte.

Va viure i va lluitar perquè el seu Institut fos un reflex fidel de l’Escola Pia. Va voler amb obstinada obsessió ser Escolàpia, perquè així es complia, en plenitud, aquesta crida precisa de Déu a “Salvar les famílies ensenyant a les nenes …”

Síntesi cronològica:

Esdeveniments més significatius de la vida de Paula Montal. Alguns van contribuir a la seva visió de la vida i, per tant, a la seva tasca educadora i d’altres posen de manifest la seva projecció i dinamisme com a dona emprenedora.

1889
Mor a Olesa de Montserrat
1887
Filles de Maria Religioses de les Escoles Pies
 S’aprova definitivament la Congregació fundada per Paula Montal: “Filles de Maria Religioses de les Escoles Pies”
1858
Funda el col·legi d’Olesa de Montserrat (Barcelona)
1852
Formació de dones Escolàpies
Se li encarrega la formació inicial de les dones que volen unir-se al grup d’Escolàpies
1852
Funda el col·legi del Masnou (Barcelona)
1850
Funda el col·legi del Vendrell (Tarragona)
1849
Funda el col·legi d’Igualada (Barcelona)
1847
Professió Religiosa Escolàpia
Comencen a viure com una Congregació Religiosa, amb la mateixa estructura que els escolapis.
1846
Funda el col·legi de Sabadell (Barcelona)
1842
Funda el col·legi d’Arenys de Mar (Barcelona)
1829
Funda el col·legi de Figueres (Girona)
Acompanyada de dues dones: Inés Busquets i Felicia Clavell
1809
Mort del seu pare
La mort del seu pare, Ramon Montal, implica, a més del patiment personal i familiar, haver d’incorporar-se al món laboral.
1808
Separació de la llar
El seu pare decideix separar la llar. Els fills del primer matrimoni es queden a la casa paterna amb l’àvia.
1799
Neix a Arenys de Mar
Els seus pares són Ramon Montal i Vicenta Fornés, ambdós vidus. Ramon tenia set fills del primer matrimoni, amb Vicenta
la nostra història

dates destacades

Corria l’any 1849. Després d’una conversa entre el Sr. Oleguer Godó, membre del Consistori d’Igualada, i la M. Paula Montal, fundadora de les Escolàpies, que va tenir lloc durant el trajecte fet en diligència que anava de Mataró a Barcelona, cinc escolàpies van venir a la ciutat per obrir una escola com les que ja tenien a Figueres, Arenys de Mar i Sabadell. Donaven així resposta a la necessitat educativa de les nenes, sobretot de famílies necessitades econòmicament, que en aquells moments estava tan desatesa.

L’1 de maig, l’Ajuntament d’Igualada va aprovar la fundació d’aquest col·legi en el c/ del Clos núm. 45; fou la primera escola per a nenes que tingué la ciutat i va ser ajudada econòmicament pel mateix Ajuntament. L’1 de juliol van començar les classes.

El col·legi disposà d’internat i menjador pràcticament des dels seus inicis per facilitar l’accés al centre de les alumnes procedents de poblacions veïnes per les quals el trasllat diari era una dificultat.

1997
Llar d'Infants

 L’1 de setembre comença la “Llar d’Infants” amb una aula de cada nivell. El curs següent s’amplia a la capacitat actual de 6 unitats.

1993
Remodelació del mapa escolar

Projecte de remodelació del mapa escolar que afecta a les diferents escoles Cristianes d’Igualada: Projecte Escola Religiosa d’Igualada (ERI). Des d’aquest moment la nostra escola tindrà Educació Infantil i Primària, quedant l’Educació Secundària a l’Escola Pia.

1985

La Direcció General d’Ensenyament Primari atorga subvenció a 2 unitats de Preescolar. L’any 1985 la Direcció d’Ensenyament Primari renova la subvenció a 2 unitats de Preescolar. En extingir-se el Batxillerat l’any 1985, el col·legi s’uneix amb els altres centres religiosos de la ciutat per impartir les classes de BUP, formant-se així el centre Abat Oliva.

1981
Ampliació Preescolar

El 27 d’agost es concedeix l’ampliació del Preescolar,  en 2 unitats de Jardí d’Infància i 4 unitats de Pàrvuls.

1979
Ensenyament en català

El 29 de novembre es sol·licita l’ampliació del Preescolar en una aula de Jardí d’Infància i 2 de Pàrvuls. El 10 de desembre es rep l’autorització per a l’ensenyament en català.

1978
Es comença a implantar la coeducació a l'escola
1976
Transformació EGB

L’Ordre Ministerial 16-3-76, BOE 26-6-76, autoritza la classificació i transformació de l’EGB. L’Ordre Ministerial 18-3-76, BOE 26-6-76, autoritza la classificació i transformació de l’Educació Preescolar. El 3 de març el Ministeri d’Educació i Ciència concedeix la subvenció al 100% a l’EGB.

1972
Sol·licitud EGB

 L’1 de juliol es sol·licita la classificació i transformació del centre en escola d’EGB.

1968
Reconeixement Batxillerat Superior

El 27 de juny els estudis de Batxillerat Superior es varen reconèixer. BOE 15-8-68

1966
Reconeixement Batxillerat Elemental

El 14 de juliol l’Ensenyament de Batxillerat Elemental fou reconegut oficialment per O.M. BOE 16-8-66.

1941
Represa i ampliació de classes

Després d’haver-ne acondicionat les dependències, es torna a obrir l’escola a les alumnes; a més de l’Ensenyança Primària s’hi comencen a impartir els estudis de Batxillerat, anant les alumnes a examinar-se a Manresa. El 29 de setembre, la Direcció General d’Ensenyança Primària dona l’autorització definitiva per al funcionament reglamentari de tot el col·legi. Juntament amb els estudis anteriors, es comencen els 4 cursos de Comerç i les alumnes s’examinen a Barcelona, a l’Acadèmia Pràctica, i més tard a l’Acadèmia Paula Montal.

1936
Interrupció de les classes

La Guerra Civil del 1936 va fer interrompre les classes i l’edifici va ser destinat a caserna i presó. 

1915
Creació d'una escola nocturna

A més d’impartir l’ensenyament reglat es creà una escola nocturna per a les noies treballadores, l’assistència de les quals va ser molt nombrosa.

1881
Construcció de l'edifici actual
1854
Trasllat de l'escola

A la ubicació actual (c/ del Vidre 1)

1849
Inici de les classes

En una casa al c/ del Clos, propietat del Sr. Godó