Escola multilingüe

escola multilingüe

anglès, francès i alemany

anglès

  • Inici de l'aprenentatge amb jocs i cançons a la Llar d'Infants (I2), edat en què els infants són molt receptius a nous aprenentatges.
  • Auxiliars de conversa nadius en totes les etapes. (aquest curs fem un parèntesi per la situació sanitària)
  • A Educació Infantil, inici de l'ensenyament-aprenentatge amb la dedicació de mitja hora diària amb la mestra d'angles i els auxiliars de conversa. A 1r i 2n dedicació de 2h setmanals de continguts. De 3r a 5è, ampliació d'aquesta dedicació a 3h30.. A la dedicació és de 2h30 ja que a més tenen la complementària d'idioma.
  • A Infantil dues hores de psicomotricitat en anglès.
  • De 3r a 6è treball de conversa amb l'auxiliar en petits grups.
  • Extraescolar d'anglès a partir d'I4 amb la participació de l'auxiliar de conversa.
  • Possibilitat de presentar-se als examens "Young Learners" de Cambridge ESOL per l'alumnat de 5è i 6è amb un descompte del 50%.

francès i alemany

  • A 6è es dedica una hora més a l'aprenentatge d'idiomes. Els alumnes poden escollir en ampliar la dedicació a l'anglès o iniciar-se en francès o aleman