La nostra

història

Escolàpies Igualada es va fundar el 1849 inicialment en una casa al carrer del Clos, propietat del Sr. Godó.

Corria l’any 1849. Després d’una conversa entre el Sr. Oleguer Godó, membre del Consistori d’Igualada, i la M. Paula Montal, fundadora de les Escolàpies, que va tenir lloc durant el trajecte fet en diligència que anava de Mataró a Barcelona, cinc escolàpies van venir a la ciutat per obrir una escola com les que ja tenien a Figueres, Arenys de Mar i Sabadell. Donaven així resposta a la necessitat educativa de les nenes, sobretot de famílies necessitades econòmicament, que en aquells moments estava tan desatesa.

L’1 de maig, l’Ajuntament d’Igualada va aprovar la fundació d’aquest col·legi en el c/ del Clos núm. 45; fou la primera escola per a nenes que tingué la ciutat i va ser ajudada econòmicament pel mateix Ajuntament. L’1 de juliol van començar les classes.

El col·legi disposà d’internat i menjador pràcticament des dels seus inicis per facilitar l’accés al centre de les alumnes procedents de poblacions veïnes per les quals el trasllat diari era una dificultat.

Actualment, la nostra escola forma part d’un grup de 10 escoles entre Catalunya, València i Balears. Aquest grup d’escoles es gestionen conjuntament des de l’Equip de Titularitat de la Fundació Escolàpies.

La Fundació Escolàpies forma part d’un grup de tres fundacions més d’escoles Escolàpies ubicades en tot el territori espanyol. Escolàpies Igualada sempre ha estat una escola innovadora segons el model educatiu que va promoure Santa Paula Montal, fundadora de l’escola Pia Femenina.

Un model educatiu que per la seva qualitat i visió de futur ja treballava aspectes que en el seu moment es consideraven essencials des del punt de vista humà com pedagògic i que avui per avui segueixen en el seu ADN essencial traspassats i actualitzats dins els nous programes educatius. Escolàpies Igualada és una escola que promou un projecte educatiu per acompanyar als pares i mares a fer créixer i formar al seus fills i filles amb l’objectiu de fer-los més persones.

k

1

test01

R

2

test02