Resultats de les proves de Competències Bàsiques de l’alumnat de 6è:

Resultats en % Global ’15 Mig alt-Alt ’15 Global ’16 Mig alt-Alt ’16 Global ’17 Mig alt-Alt ’17
Català
Escolàpies Igualada 94.4 81.5 100 70.9 98.0 93.9
Catalunya 85.2 71.8 85.9 61.5 87.5 65.9
Castellà    
Escolàpies Igualada 94.4 85.1 100 72.9 93.9 81.7
Catalunya 85.8 63.5 86.6 60.2 86.4 60.6
Anglès    
Escolàpies Igualada 96.3 85.2 91.7 85.4 98.0 85.8
Catalunya 83.6 61.3 83.5 61.4 86.6 68.4
Matemàtiques    
Escolàpies Igualada 96.3 70.4 95.8 79.2 93.9 83.7
Catalunya 85.8 63.5 85.5 64.9 86.8 63.6
Rendiment acadèmic
Escolàpies Igualada     96.29   96.81  
Catalunya     90.26   90.42  

Des de l’any 2013 els resultats s’expressen en els nivells de Baix – Mig baix – Mig alt – Alt

Les dades de Rendiment acadèmic s’han incorporat aquest curs 16-17 als indicadors de centre