Història i present

Corria l’any 1849. Després d’una conversa mantinguda entre el sr. Oleguer Godó, membre del Consistori d’Igualada, i la M. Paula Montal, fundadora de les Escolàpies, durant el trajecte  fet en diligència que anava de Mataró a Barcelona, cinc escolàpies van venir a la ciutat per obrir una escola com les que ja tenien a Figueres, Arenys de Mar i Sabadell. Donaven així resposta a la necessitat educativa de les nenes, sobre tot de famílies necessitades econòmicament, que en aquells moments estava tan desatesa.

L’1 de maig, l’Ajuntament d’Igualada va aprovar la fundació d’aquest Col·legi en el carrer del Clos núm. 45; fou la primera escola per nenes que tingué la ciutat i va ser ajudada econòmicament per l’esmentat Ajuntament. L’1 de juliol van poder començar les classes.

El Col·legi disposarà d’internat i del servei de menjador pràcticament des dels seus inicis per poder facilitar l’accés al centre de les alumnes procedents de poblacions veïnes per les quals el trasllat diari era una dificultat.

Dates destacades en l’evolució del Col·legi:
 • 1 de Juliol de 1849 inici de les classes en una casa al C/ del Clos, propietat del sr. Godó.
 • Any 1854: trasllat de l’escola a la ubicació actual.
 • Any 1881:  construcció de l’edifici actual.
 • Any 1915: A més d’impartir l’ensenyament reglat es creà una escola nocturna per a les noies treballadores, l’assistència de les quals va ser molt nombrosa.
 • La Guerra Civil del 1936 va fer interrompre les classes i l’edifici va ser destinat a caserna i presó. El 1941, després d’haver-ne acondicionat les dependències, es torna a obrir l’escola a les alumnes; a més de l’Ensenyança Primària s’hi comença a impartir els estudis de Batxillerat, anant les alumnes a examinar-se a Manresa.
 • 29 de setembre. La Direcció General d’Ensenyança Primària dóna l’autorització definitiva per al funcionament reglamentari de tot el collegi. Juntament amb els estudis anteriors, es comencen els 4 cursos de Comerç i les alumnes s’examinen a Barcelona, a l’Acadèmia Pràctica, i més tard a l’Acadèmia Paula Montal.
 • 1966: 14 de juliol. L’Ensenyament de Batxillerat Elemental fou reconegut oficialment per O.M. BOE 16-8-66.
 • 1968: 27 de juny. Els estudis de Batxillerat Superior es varen reconèixer. BOE 15-8-68
 • 1972 1 de juliol. Es sol·icita la classificació i transformació del centre en escola d’EGB.
 • 1976 L’Ordre Ministerial 16-3-76, BOE 26-6-76, autoritza la classificació i transformació de l’EGB.
 • L’Ordre Ministerial 18-3-76, BOE 26-6-76, autoritza la classificació i transformació de l’Educació Preescolar.
 • 3 de març. El Ministeri d’Educació i Ciència concedeix la subvenció al 100% a l’EGB.
 • 1978 Es comença a implantar a l’escola la coeducació.
 • 1979 29 de novembre. Es sol•licita l’ampliació del Preescolar en una aula de Jardí d’Infància i 2 de Pàrvuls.
 • 10 de desembre. Autorització per a l’ensenyament en català.
 • 1981 27 d’agost. Es concedeix l’ampliació del Preescolar, quedant en 2 unitats de Jardí d’Infància i 4 unitats de Pàrvuls.
 • 1984 La Direcció General d’Ensenyament Primari atorga subvenció a 2 unitats de Preescolar.
 • 1985 17 de desembre. La Direcció d’Ensenyament Primari renova la subvenció a 2 unitats de Preescolar.
 • En extingir-se el Batxillerat l’any 1985, el col·legi s’uneix amb els altres centres religiosos de la ciutat per impartir les classes de BUP, formant-se així el centre Abat Oliva.
 • 1986 S’accedeix al concert educatiu en règim singular.
 • 1993 Projecte de remodelació del mapa escolar que afecta a les diferents escoles Cristianes d’Igualada: Projecte Escola Religiosa d’Igualada (ERI). Des d’aquest moment la nostra escola tindrà Educació Infantil i Primària, quedant l’Educació Secundària a l’Escola Pia.
 • 1997 1 de setembre. Inici d’activitat “Llar d’Infants” amb una aula de cada nivell. El curs següent s’amplia a la capacitat actual de 6 unitats.
Reglament de Règim Intern de l’any 1856