• L’Escola d’Estiu és una activitat de temps lliure que complementa la tasca educativa incidint en els mateixos valors i criteris que es treballen en el dia a dia a l’Escola. Es dóna plena importància al joc com a eina educativa i d’aprenentatge. El joc forma part de la cultura pròpia dels infants i és fonamental per al seu creixement físic, intel·lectual i social.
L’Escola d’Estiu de les Escolàpies s’organitza prioritàriament a partir dels objectius següents:
– Oferir als infants un recurs socioeducatiu durant els mesos d’estiu que promogui alternatives per a l’ús adequat del temps de lleure.
– Afavorir la socialització dels nens i nenes en les diferents activitats.
– Potenciar el desenvolupament imaginatiu i creatiu dels infants.
– Facilitar a les famílies la compaginació de la vida familiar i laboral.
– Treballar valors com la solidaritat, l’amistat, la responsabilitat, la confiança i el respecte cap als altres.
– Promoure activitats de respecte amb l’entorn.

 

Cada curs s’ofereix un eix temàtic diferent a l’entorn del qual es relacionen les diferents activitats.

Escola d’Estiu 2018

Full inscripció – Escola Estiu 18