Llibres text 2017-18-Infantil

Llibres text 2017-18-Primària

Projecte de Socialització:

A 1r i 2n estan socialitzats els llibres de lectura.

A partir de 3r se socialitzen alguns dels llibres de text. Al llistat de llibres estan senyalats els llibres socialitzats de cada curs.

Aquest projecte el coordina l’AMPA que cada any fa arribar a les famílies la nota informativa amb les quotes que corresponen a cada nivell.