Escolàpies Igualada ofereix el servei d’acollida matinal als seus alumnes, de 2/4 de 8 a les 9 del matí.

Aquest servei es duu a terme a l’espai de la Llar d’Infants. L’entrada es fa pel carrer P. Mariano.
Tots els nens de l’escola, de P3 a 6è, poden utilitzar aquest servei, ja sigui de forma esporàdica o regular des del primer dia de curs.
Per poder utilitzar aquest servei de forma regular cal inscripció i el cobrament es farà mitjançant el rebut mensual.

Per utilitzar-lo de forma esporàdica cal avisar a Secretaria si pot ser amb antel·lació, altrament la mestra en pendrà nota per passar l’avís. En aquest cas el pagament s’ha de fer a Secretaria.
Les responsables d’aquest servei són fins les 8 les mestres de la Llar i de 8 a 9 l’Eva. A elles correspon la tasca de procurar que el servei funcioni de manera correcta i eficient, tant pel que fa a la tasca pedagògica com a la d’organització.