Socialització de llibres i material

serveis

socialització de llibres i material

A 1r i 2n estan socialitzats els llibres de lectura.

A partir de 3r se socialitzen alguns dels llibres de text. Al llistat de llibres estan senyalats els llibres socialitzats de cada curs.

Aquest projecte el coordina l’AMPA que cada any fa arribar a les famílies la nota informativa amb les quotes que corresponen a cada nivell.