Escola d'Estiu

aprenem jugant

escola d'estiu

L’Escola d’Estiu és una activitat de temps lliure que complementa la tasca educativa incidint en els mateixos valors i criteris que es treballen en el dia a dia a l’escola. Es dona plena importància al joc com a eina educativa i d’aprenentatge.

El joc forma part de la cultura pròpia dels infants i és fonamental per al seu creixement físic, intel·lectual i social. 

L'Escola d'Estiu de les Escolàpies s'organitza a partir d'aquests objectius:
  • Oferir als infants un recurs socioeducatiu durant els mesos d'estiu que promogui alternatives per a l'ús adequat pel temps de lleure.
  • Afavorir la socialització dels nens i nenes en les diferents activitats.
  • Potenciar el desenvolupament imaginatiu i creatiu dels infants
  • Facilitar a les famílies la compaginació de la vida familiar i laboral.
  • Treballar valors com la solidaritat, l'amistat, la responsabilitat, la confiança i el respecte cap als altres.
  • Promoure activitats de respecte amb l'entorn.
Cada curs s'ofereix un eix temàtic diferent a l'entorn del qual es relacionen les diferents activitats.