Resultats C. Bàsiques de 6è

Resultats de les proves de Competències Bàsiques de l’alumnat de 6è:

Resultats en % Global ’15 Mig alt-Alt ’15 Global ’16 Mig alt-Alt ’16 Global ’17 Mig alt-Alt ’17 Global ’18 Mig alt-Alt ’18 

Global ’19

Mig alt-Alt ’19
Català
Escolàpies Igualada 94.4 81.5 100 70.9 98.0 93.9 100 93.2  95.6 82.3
Catalunya 85.2 71.8 85.9 61.5 87.5 65.9 84.7 62.9  87.2 68.2
Castellà 
Escolàpies Igualada 94.4 85.1 100 72.9 93.9 81.7 100 81.8  95.7 74.0
Catalunya 85.8 63.5 86.6 60.2 86.4 60.6 86.1 62.9  86.8 63.2
Anglès
Escolàpies Igualada 96.3 85.2 91.7 85.4 98.0 85.8 97.7 81.9  91.1 84.4
Catalunya 83.6 61.3 83.5 61.4 86.6 68.4 84.1 64.6  84.6 65.5
Matemàtiques 
Escolàpies Igualada 96.3 70.4 95.8 79.2 93.9 83.7 97.7 79.5  95.7 69.6
Catalunya 85.8 63.5 85.5 64.9 86.8 63.6 89.1 67.4  87.0 62.7
Coneixement del Medi Natural
Escolàpies Igualada             100 77.3 82.6 67.4
Catalunya             85.1 60.4  84.3 55.0
Rendiment acadèmic
Escolàpies Igualada     96.29   96.81   98.49    94,91  
Catalunya     90.26   90.42   90.70     91,81  

Des de l’any 2013 els resultats s’expressen en els nivells de Baix – Mig baix – Mig alt – Alt. 

Les dades de Rendiment acadèmic s’han incorporat el curs 16-17 als indicadors de centre