Identitat

Escolàpies s'escriu amb E d' 
escola
educació
equip
esforç
emoció
energia
entusiasme
esport
experimentació
empenta
esperança
ètica
estimar
evangeli
escriure
escoltar
empatia

El col·legi Escolàpies Igualada és un centre d’Infantil i Primària amb dues línies de I0 a 6è que forma part de la Fundació Escolàpies i està ubicat al centre d’Igualada des de 1849. 

La nostra identitat

Caràcter propi

Escola catalana

Utilitzem el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i aprenentatge.

Escola oberta, dialogant i democràtica

Respectem les diferents maneres de pensar i entendre el món. Eduquem per la llibertat i la responsabilitat.  Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i afectiva entre pares, mares, mestres, alumnes i altres professionals de la comunitat escolar.

Escola amb valors

Eduquem per la convivència i el respecte als altres basant-nos en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.  Eduquem per la justícia, la solidaritat i la no discriminació.

Escola compromesa amb el món i amb les persones

Treballem per la sostenibilitat. Promovem el reciclatge, l’ús responsable dels recursos i la mobilitat respectuosa i responsable. L’escola conrea el coneixement de la ciutat d’Igualada, el nostre entorn proper i el patrimoni cultural propi, participant activament en les festes i propostes educatives.

Amb un equip humà estable i molt compromés

Que vetlla per l’educació integral dels infants, contribuint al seu desenvolupament personal i social. Potenciem l’aprenentatge significatiu.

Ensenyament personalitzat i de qualitat

Escola familiar que afavoreix el tracte proper i aposta per l’atenció personalitzada amb un seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat. 

Ensenyament actiu i innovador, foment d'una visió crítica

Potenciem l’aspecte instructiu i fomentem l’experimentació i el descobriment. Treballem per l’adquisició d’hàbits ètics i cívics i de l’habilitat d’aprendre a aprendre. L’escola vol aconseguir una visió crítica, fomentant l’observació, la investigació, l’anàlisi, la síntesi, l’autoavaluació i l’aprendre del propi error.

Escola participativa i socialitzadora

Promovem la participació activa dels nostres alumnes. Fomentem tant el treball individual com el treball en equip i cooperatiu. Facilitem la participació de professorat, pares, alumnes… en les activitats del centre. Eduquem en la competència i en l’adquisició d’estratègies per resoldre dificultats.

Educació integral

Valorem les aptituds de cadascú i desenvolupem les capacitats personals tot ensenyant a respectar les dels altres. Fomentem el desenvolupament de l’autoestima. Estimulem i potenciem el desenvolupament integral dels infants tenint en compte les característiques personals que fan únic/a a cada alumne/a.

Escola inclusiva

L’escola porta a terme la integració de tots els alumnes. Pretenem educar en l’acceptació d’un món plural i en el respecte a les persones sense fer distincions per raons de sexe, condició social, creences religioses o polítiques, ni de les característiques personals.

escolàpies igualada

fundació escolàpies

Des de l’1 de gener de 2013, els col·legis de la institució Escolàpies són Fundació Escolàpies. Aquest canvi suposa un nou model de gestió en el qual la titularitat està compartida per religioses i laics que continuaran formant a infants i joves seguint l’ideari propi que sempre ha caracteritzat als seus col·legis.

Amb això es dona resposta als canvis socials, culturals, polítics i religiosos que incideixen actualment en el camp educatiu.

Les escoles pertanyents a la Fundació són: 
El Masnou, Figueres, Gandia, Igualada, Llúria – Barcelona, Olesa de Montserrat, Palma, Sabadell, Sant Martí – Barcelona, València.

La Fundació Escolàpies suposa un pas més en la labor que en 1829 va iniciar Santa Paula Montal, fundadora de les Escolàpies. Així es garanteix una tasca educativa oberta, flexible, compromesa i adaptada a les necessitats del moment.

missions escolàpies

Projecte Llavor

Les Escolàpies com a institució naixem amb una clara opció per a la situació desfavorida de sectors socials que no tenen accés a l’educació. La desigualtat d’oportunitats ha estat, des del començament, la finalitat primera de la nostra missió.

Avui, la missió de les Escolàpies s’estén a quatre continents on, des de la intervenció social i educativa, continuem treballant per l’accés a espais educatius formals i no formals, d’infants, dones i famílies.

El Projecte Llavor vol ser un espai de Missió Compartida, un espai pedagògic i obert que doni a conèixer la missió de la nostra província.

El fruit de la justícia neix de la llavor que han sembrat en esperit de pau els qui treballen per la pau JM 3.18