Projecte "L'alimentació" a 3r i 4t de Primària

Projecte "L'alimentació" a 3r i 4t de Primària

Una tarda a la setmana treballem per projectes amb l’alumnat de 3r i 4t de Primària. Els nens i nenes s’involucren activament en el seu procés d’aprenentatge i treballant en equip es converteixen en petits experts del tema que treballen.
Actualment la temàtica del nostre projecte és el món de l’alimentació.
L’alumnat, aprèn hàbits de vida saludables, busca informació sobre les característiques dels aliments i observa com es distribueixen a la piràmide alimentària.