Preinscripció i Matrícula

Preinscripció i Matrícula


Aquí podeu consultar la informació actualitzada pel Departament d’Educació a data 12 de maig de 2020.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA – GENERALITAT DE CATALUNYA – Curs 2020-2021

Llistat amb el barem provisional d’Infantil i Primària

DATES PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21

Llar d’Infants: Matrícula oberta durant tot el curs. Poseu-vos en contacte amb l’escola en qualsevol moment per formalitzar la matrícula.
Educació infantil de segon cicle (I3, I4 i I5) i Educació Primària: del 13 al 22 de maig de 2020

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Aquest tràmit només l’han de dur a terme els alumnes que han de començar Infantil 3 anys, els que han de fer 1r ESO i, dels altres cursos, només els que volen canviar de centre. 
El tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a info@escolapiesigualada.org. 
Nom i codi del centre: ESCOLÀPIES IGUALADA – 08019575

 • La documentació escanejada o fotografiada que cal adjuntar és la següent:
  Resguard de la sol·licitud de preinscripció obtinguda a través del portal.
  Fotocòpia del DNI (pare i/o mare que signa la sol·licitud).
  Fotocòpia de la targeta sanitària.
  Fotocòpia del llibre de família (pàgina de l’alumne).
  Fotocòpia del llibre de vacunes.
 • En cas de que el domicili del DNI no sigui d’Igualada: el padró, o bé, excepcionalment es podrà presentar un document justificatiu com un rebut del lloguer, un rebut de subministrament del domicili on consti el nom del pare/mare.
  En cas de que el domicili del DNI no sigui d’Igualada i el pare o mare treballi a Igualada:
  Certificat d’empresa si pare/mare treballa a Igualada. 
  Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
  Documentació que acrediti ajuda de renda garantida.
  Certificat de discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Així, la preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon (938030409) o  a través del correu info@escolapiesigualada.org