Escolàpies, perquè donem prioritat a l'aprenentatge de l'anglès amb auxiliars de conversa nadius

Escolàpies, perquè donem prioritat a l'aprenentatge de l'anglès amb auxiliars de conversa nadius

A les Escolàpies els infants comencen l’aprenentatge de la llengua anglesa a I2 i durant tots els cursos van acompanyats d’auxiliars de conversa nadius, que ajuden a augmentar la fluïdesa i la bona pronunciació de l’anglès a l’hora de conversar. A més a més, l’escola és multilingüe, ja que en els últims cursos els infants poden aprendre alemany o francès.