Escola de bàsquet – 1r a 4t

extraescolars

escola de bàsquet

Etapa: de 1r a 4t

Dia: dilluns i divendres

Hora: de 17 a 18h

Sortida: porta de la reixa

Preu: 37€/mes

Grups per cicle o curs. Activitat de dues hores a la setmana en la que, a més de la dedicació a l’esport específic, es treballa la coordinació motriu general.

Vols més informació sobre les activitats extraescolars i serveis?