Aula d’estudi – 2n a 6è

estudi i lectura

aula d'estudi

Etapa: 2n a 6è

Dia: de dilluns a divendres

Hora: de 17 a 18h

Sortida: porta de la reixa

Preu:

5 dies/set. = 35€/mes
4 dies/set. = 31€/mes
3 dies/set. = 27€/mes
2 dies/set. = 21€/mes
1 die/set. = 12€/mes
1 dia esporàdic: 3,50€

Espai destinat a fer treball personal, ja siguin deures o lectura. Tot i que hi ha un responsable de l’aula per mantenir l’ordre i resoldre dubtes als alumnes, cal tenir present que no es realitza un seguiment individualitzat del treball personal de cada infant. És important que els alumnes mantinguin un ambient de treball perquè tots puguin aprofitar el temps.

Vols més informació sobre les activitats extraescolars i serveis?